Neurorehabilitacja (rehabilitacja neurologiczna) to szereg zaplanowanych przez specjalistów działań, które pozwalają poprawić lub utrzymać sprawność pacjenta. Istnieją pewne wskazania do stosowania terapii. W jakich przypadkach jest zalecana i które metody fizjoterapii obejmuje?

 

rehabilitacja

 

Neurorehabilitacja – co to jest?

Neurorehabilitacja to proces leczniczy, który ma celu odtworzenie utraconej w wyniku infekcji, choroby czy urazu funkcji w obrębie układu nerwowego.  Obejmuje zaplanowane działania specjalistów, których celem jest poprawa samodzielnego funkcjonowania pacjenta. W niektórych przypadkach, terapia jest stosowana w celu utrzymania sprawności na tym samym poziomie. W skład terapii neurologicznej wchodzi: fizjoterapia, psychoterapia, a nawet konsultacje logopedyczne. Cele takiej rehabilitacji muszą uwzględniać funkcjonowanie społeczne, sprawność funkcjonalną oraz sferę psychologiczną.

Wskazania do stosowania neurorehabilitacji

Wcześnie rozpoczęta rehabilitacja neurologiczna, zwiększa szansę na poprawę samodzielnego funkcjonowania pacjenta. Głównymi wskazaniami do stosowania są:

 • rdzeniowy zanik mięśni (SMA)
 • niepełnosprawności sprzężone
 • mózgowe porażenie dziecięce
 • polineuropatie
 • stan po urazie czaszkowo-mózgowym
 • stan po udarze lub operacji mózgu
 • zespół Downa
 • porażenie nerwu twarzowego
 • stwardnienie rozsiane
 • uszkodzenie rdzenia kręgowego

Neurorehabilitacja powinna zostać rozpoczęta natychmiast po pojawieniu się problemów neurologicznych, Jest to istotne ze względu na specyfikę funkcjonowania układu nerwowego.

Okres neurorehabilitacji zależy od stopnia problemów neurologicznych, dlatego zabiegi są planowane indywidualnie. Terapia musi być stosowana w sposób ciągły, a u niektórych pacjentów przez całe życie.

Jakie metody fizjoterapii obejmuje neurorehabilitacja?

Przed rozpoczęciem neurorehabilitacji, należy określić sprawność pacjenta. Jednym ze stosowanych narzędzi do tego celu jest  skala Brunnstrom. Ważne są wyniki rezonansu magnetycznego lub innych badań obrazowych. Wszystkie niezbędne informacje o stanie zdrowia pacjenta, muszą zostać odnotowane w karcie badań. W rehabilitacji neurologicznej, często wykorzystywanymi metodami fizjoterapii są:

 • Metoda Vojty – polega na manualnej stymulacji odpowiednich punktów uciskowych. To pozwala wypracować prawidłowe wzorce ruchowe pacjenta. Terapia prowadzona jest głównie u dzieci, a także u dorosłych.
 • Terapia  integracji sensorycznej – polega na dostarczaniu pacjentowi odpowiednich bodźców sensorycznych. Dzięki czemu poprawie ulega integracja bodźców zmysłowych oraz wzmacniają się procesy nerwowe, odpowiedzialne za wykonywanie określonych czynności, np. samodzielnego jedzenia.
 • Terapia PNF –  stosowana jest w celu odtworzenia prawidłowych wzorców ruchowych. To proprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie ruchu. Ćwiczenia wykonuje się zgodnie z naturalnym sposobem pracy mięśni i stawów
 • Metoda Bobath – reguluje napięcie mięśniowe oraz wyzwala prawidłowe odruchy pacjenta. Pozwala zniwelować problemy pacjenta, związane z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego.
 • Akcesoria ortopedyczne: ortezy, kamizelki usztywniające, gorsety, aparaty odwodzące stawy biodrowe oraz kinesiotaping (oklejanie danej części ciała specjalnymi plastrami)

Neurorehabilitacja obejmuje również psychoterapię, której celem jest pokonywanie barier psychologicznych pacjenta, co wiąże się z lepszym funkcjonowaniem – również w życiu społecznym. Natomiast fizjoterapeuta głównie pomaga pacjentowi w realizacji celów funkcjonalnych.