Obrażania czaszki i mózgu stanowią jedną z najczęstszych przyczyn kalectwa i śmierci w młodym wieku. Nawet pozornie niewielkie uderzenie w głowę może być powodem uszkodzenia tkanek i naczyń krwionośnych. Niekiedy groźne urazy przebiegają bezobjawowo. W dzisiejszym artykule przedstawimy klasyfikacje, charakterystyczne symptomy oraz sposoby leczenia urazów głowy.

urazy głowy

Jakie są najczęstsze urazy głowy?

Wśród najczęstszych przyczyn urazów głowy można wymienić: wypadki komunikacyjne, rowerowe, uprawianie sportu oraz upadki seniorów. To właśnie obrażenia czaszkowo-mózgowe stanowią jeden z najczęstszych powodów zgonów osób w młodszych grupach wiekowych, szczególnie mężczyzn. Powstają one wskutek działania krótkotrwałego urazu mechanicznego na czaszkę. Uszkodzenia ciśnieniowe dzielimy na otwarte oraz zamknięte.

Jednym z najczęściej występujących urazów głowy jest wstrząśnienie mózgu, które może objawiać się chwilową utratą przytomności oraz nudnościami. Równie zagrażające zdrowiu są stłuczenia mózgu oraz krwawienia śródmózgowe. Niebezpieczne w skutkach mogą okazać się  także złamania kości podstawy czaszki oraz otwarte urazy czaszkowo-mózgowe. Warto przy tym zaznaczyć, że ostatnie z nich zdarzają się najrzadziej. Obrażenia mózgu dzielimy przy tym na pierwotne oraz wtórne. Pierwsze z nich, np. wstrząśnienie mózgu, występują w momencie zadziałania siły. Natomiast obrażenia wtórne są reakcją na uszkodzenia pierwotne i mogą prowadzić np. do obrzęku mózgu.

Objawy urazów głowy

Urazy głowy stanowią jeden z najniebezpieczniejszych typów uszkodzeń. Dlatego właśnie każdy wypadek należy bezzwłocznie skonsultować z lekarzem. Powodzenie leczenia oraz odwrócenia skutków działania siły bardzo często zależy od czasu, w jakim została udzielona pomoc medyczna. Wśród najczęstszych objawów możemy wymienić krótko- lub długotrwałą utratę przytomności. W przypadku krwawienia śródczaszkowego pacjent może na chwile odzyskać świadomość, po czym znowu ją stracić.

Do innych symptomów należą: nudności, wymioty, zawroty głowy, zaburzenia mowy i wzorku. Szczególny niepokój powinny wzbudzić także zaburzenia pamięci, krwiaki oraz krwawienia z nosa i ucha. Deformacje czaszki wskazują na ogół na jej pęknięcie lub złamanie. Zaobserwowanie któregokolwiek z objawów powinno skutkować natychmiastowym wezwaniem służb ratunkowych.

Rola fizjoterapii w leczeniu urazów głowy

Postępowanie medyczne zależeć będzie od rodzaju przebytego urazu. Niekiedy konieczne może okazać się przeprowadzenie operacji, intubacji lub usunięcie krwiaka. Odpowiednia rehabilitacja może pomóc pacjentowi w odzyskaniu możliwie największej funkcjonalności w codziennym życiu. Poważniejsze urazy głowy mogą być przyczyną zaburzeń ruchu i zmysłów. W takiej sytuacji konieczne będzie prowadzenie długotrwałej i systematycznej terapii.

Program rehabilitacyjny musi zostać dostosowany do aktualnego stanu pacjenta, poczynionych postępów, stanu psychicznego, możliwości powrotu do zdrowia oraz zaangażowania poszkodowanego. Pierwszy etap terapii szpitalnej obejmuje wspomaganie działań pielęgnacyjnych. Fizjoterapeuta podejmuje działania mające na celu przeciwdziałanie powstawaniu odleżyn oraz utrzymywanie prawidłowych funkcji krążeniowych. Na dalszym etapie rehabilitacji pacjent rozpoczyna ćwiczenia lokomocyjne, przykładowo ćwiczenia estetyki chodu oraz utrzymywania prawidłowej postawy ciała.

Urazy głowy stanowią jedno z największych zagrożeń dla zdrowia i życia. Nawet jeśli początkowo nie występują żadne niepokojące objawy, poszkodowany powinien skonsultować swój stan z lekarzem. Odpowiednio szybkie wdrożenie leczenia może pozwolić na zachowanie pełnej sprawności i funkcjonalności.