Stawy kolanowe należą do najbardziej przeciążanych, dlatego często ulegają urazom. Istnieją różne rodzaje uszkodzenia tkanek, ale w razie wystąpienia objawów, trzeba udać się do lekarza. Czym charakteryzują się poszczególne rodzaje uszkodzeń?
staw kolanowy

Budowa stawu kolanowego

W stawie kolanowym znajduje się kilka elementów: kość udowa, kość piszczelowa oraz rzepka, wraz z aparatem więzadłowym i łąkotkami. Głowa i panewka kości, tworzących staw, pokryta jest tzw. chrząstką szklistą. To miękka tkanka, która zapewnia płynne i łatwe ruchy kości. Między kością piszczelową a udową, znajdują się łąkotki, które zbudowane są z tkanki chrzęstnej włóknistej. Wyróżnia się łąkotkę boczną i przyśrodkową, które umożliwiają wykonywanie ruchów obrotowych, w pozycji zgięcia stawu kolanowego. W stawach kolanowych znajduje się również błona maziowa, odpowiadająca za produkcję płynu, który zapewnia nawilżenie struktur. Staw kolanowy należy do najbardziej obciążonych. Dlatego często dochodzi do jego urazów. Ich bagatelizowanie, może skutkować nawet inwalidztwem. Dlatego warto poznać objawy i jak najwcześniej udać się do lekarza.

Urazy więzadeł kolanowych – leczenie

Leczenie urazów więzadeł kolanowych, zależy od stopnia i rodzaju urazu. Czynnikami, które wpływają na rodzaj leczenia są również: aktywność ruchowa, wykonywana praca oraz ogólny stan pacjenta. Do często występujących urazów w obrębie kolana należą:

Skręcenie stawu

Skręcenie polega na  przekroczeniu fizjologicznego zakresu ruchu w stawie.  Dochodzi do uszkodzenia jednostki mięśniowo-ścięgnistej, a nawet stabilizatorów torebkowo-więzadłowych. Do objawów, które świadczą o skręceniu, należą: ból, krwiak oraz upośledzenie funkcji kończyny. Występują 3 rodzaje skręcenia: niewielkie, umiarkowane i ciężkie. W przypadku ostatniego, konieczna jest operacja, a w późniejszym etapie fizjoterapia. Z kolei przy niewielkich skręceniach, zalecane jest unieruchomienie lub odciążanie kończyny oraz zabiegi rehabilitacyjne.

Zwichniecie stawu kolanowego

Zwichnięcie to uraz, który polega na utracie prawidłowej łączności powierzchni stawowych kości połączonych torebką stawową. Dochodzi do przerwania więzadeł, a nawet struktur sąsiadujących. U niektórych osób pojawiają się powikłania w postaci uszkodzenia tętnicy podkolanowej oraz nerwów. Leczenie w pierwszym etapie polega na nastawieniu stawu i jego unieruchomieniu, za pomocą gipsu lub ortezy. Niezbędna jest operacja, podczas której lekarze odtwarzają struktury stabilizujące ruch. W dalszym etapie stosowane są manualne zabiegi fizjoterapii.

Zwichnięcie rzepki kolanowej

Do zwichnięcia rzepki, często dochodzi wskutek wykonywania skoków, np. w trakcie gry na boisku. Charakterystycznymi objawami są: ból, zwiększona tkliwość, obrzęk lub krwiak w obrębie stawu kolanowego. Leczenie polega na nastawieniu stawu, unieruchomieniu oraz rehabilitacji. U niektórych osób występuje tzw. zwichnięcie nawykowe, które wymaga operacji w celu rekonstrukcji troczków rzepki.
Większość uszkodzonych struktur stawu można zrekonstruować. Natomiast w niektórych przypadkach, konieczne jest ich usunięcie, ponieważ mogą przeszkadzać w prawidłowym funkcjonowaniu. Kluczową rolę odgrywają zabiegi fizjoterapii, których celem jest zwiększenie siły mięśni, odpowiedzialnych za stabilizację stawu kolanowego oraz funkcjonalności stawu.